Från 2021-11-10 är det förbjudet att skjuta 9x19 mm ammunition eller liknande på banan! 
Detta av säkerhetsskäl!
För mer info angående detta ring
 0708-800090!


Skjutavstånd  är 100 meter!

Post
Samtal
Karta